menu dblex
omskrivning
substantiv
omsvep
annat ordval
cirkumlokution
eufemism
parafras
perifras
Se även
omskrivningar
I uttryck
förskönande omskrivning

Alla synonymer går att klicka på.