menu dblex
eufemism
substantiv
förskönande omskrivning
litotes
mildrande uttryck
noa
täckord

Alla synonymer går att klicka på.