menu dblex
ofred
substantiv
örlog
krig
örlig
fejd
krigstillstånd
strid
split
missämja
osämja
kiv
tvedräkt
fiendskap
stridigheter
tvister

Alla synonymer går att klicka på.