menu dblex
stridigheter
substantiv
oenighet
split
misshällighet
söndring
krig
Se även
stridighet

Alla synonymer går att klicka på.