menu dblex
obevekligt
adjektiv
kategoriskt
Se även
obeveklig
obevekligt
adverb
obevekligen
obönhörligen
skändligen

Alla synonymer går att klicka på.