menu dblex
kategoriskt
adjektiv
bleklagt
kallt
obevekligt
Se även
kategorisk
kategoriskt
adverb
rentut

Alla synonymer går att klicka på.