menu dblex
nirvana
substantiv
vila
dvala
frid
medvetslöshet
glömska
intighet
lycksalighet
utslocknande

Alla synonymer går att klicka på.