menu dblex
nationalitet
substantiv
statstillhörighet
medborgarskap
folkskap
ursprung
extraktion
härkomst
folklynne
folkkaraktär
nationell egenart
nation
folk
folkslag
I uttryck
av annan nationalitet

Alla synonymer går att klicka på.