menu dblex
nation
substantiv
nationalitet
folk
folkslag
land
rike
stat
befolkning
studentkorporation
landskapsförening
studentnation
Se även
nationen

Alla synonymer går att klicka på.