menu dblex
mynning
substantiv
utlopp
öppning
delta
os
utfall
gap
ingång
glugg
port
mun
estuarium
kap

Alla synonymer går att klicka på.