menu dblex
glugg
substantiv
öppning
hål
bräsch
mellanrum
lucka
gap
glipa
mynning
fönster
muröppning
öga
mål
skottglugg
titthål
tittut

Alla synonymer går att klicka på.