menu dblex
motvikt
substantiv
ballast
barlast
balans
ekvivalent
kontrast
korrektiv
regulativ
tara
I uttryck
bilda motvikt till

Alla synonymer går att klicka på.