menu dblex
barlast
substantiv
belastning
tyngd
besvärande överflöd
reservlast
Alternativ stavning
ballast

Alla synonymer går att klicka på.