menu dblex
missbildning
substantiv
anomali
abnormitet
avvikelse
deformitet
oregelbundenhet
lyte
monstrositet
vanskaplighet
monstrum
monster
missfoster

Alla synonymer går att klicka på.