menu dblex
abnormitet
substantiv
anomali
avvikelse
missbildning
undantag
monstrositet
fel

Alla synonymer går att klicka på.