menu dblex
mene tekel
substantiv
varning
förebud
memento
skrift på väggen
hot
varsel
olycksvarning
Alternativ stavning
menetekel

Alla synonymer går att klicka på.