menu dblex
hot
substantiv
tillbud
skrämskott
varning
varsel
mene tekel
damoklessvärd
fara
hotelse
skugga
I uttryck
tomt hot

Alla synonymer går att klicka på.