menu dblex
medelbart
adjektiv
i andra hand
indirekt
Se även
medelbar

Alla synonymer går att klicka på.