menu dblex
medelbar
adjektiv
indirekt
förmedlad
underordnad
sekundär
andrahands
härledd
senare
Se även
medelbart

Alla synonymer går att klicka på.