menu dblex
med sin tid
adjektiv
up to date
aktuell
ajour
tidsenlig

Alla synonymer går att klicka på.