menu dblex
mattighet
substantiv
svaghet
kraftlöshet
vanmakt
orkeslöshet
domning
trötthet

Alla synonymer går att klicka på.