menu dblex
domning
substantiv
slummer
sömn
narkos

Alla synonymer går att klicka på.