menu dblex
marginal
substantiv
rand
brädd
marg
kant
frikant
skillnad
överskott
krympmån
prutmån
reserv
tillgodohavande
spelrum
latitud
utrymme
rörelsefrihet
svängrum
gräns
Se även
marginaler
I uttryck
med marginal

Alla synonymer går att klicka på.