menu dblex
mankemang
substantiv
fel
brist
missförhållande
försummelse
bristfällighet
trassel
uraktlåtenhet
vank
krångel
mackel
uteblivande

Alla synonymer går att klicka på.