menu dblex
uteblivande
substantiv
frånvaro

Alla synonymer går att klicka på.