menu dblex
lika mycket
fras
lika gott
alltnog
likafullt

Alla synonymer går att klicka på.