menu dblex
ledsnad
substantiv
sorg
smärta
bedrövelse
förtret
tristess
leda
förkrosselse
ruelse
tråkighet
olust
samvetsagg
tomhet
I uttryck
till min ledsnad

Alla synonymer går att klicka på.