menu dblex
lapsus
substantiv
felsägning
felskrivning
blunder
misstag
fel
förbiseende
felgrepp
skrivfel
försägning
slarv
fat
lucka
minnesfel

Alla synonymer går att klicka på.