menu dblex
felgrepp
substantiv
blunder
misstag
fel
missgrepp
tabbe
fadäs
fåt
dumhet
lapsus
försyndelse
överträdelse

Alla synonymer går att klicka på.