menu dblex
krux
substantiv
svårighet
aber
stötesten
hinder
streck i räkningen
problem
kors

Alla synonymer går att klicka på.