menu dblex
aber
substantiv
hinder
streck i räkningen
svårighet
stötesten
olägenhet
hake
krux
nackdel
fnurra
problem
betänklighet
Relaterade ord
men

Alla synonymer går att klicka på.