menu dblex
kattguld
substantiv
talmi
oäkta vara
simili
bladguld
tomma fraser
floskler

Alla synonymer går att klicka på.