menu dblex
floskler
substantiv
klyschor
fraser
svulstigheter
grannlåt
löst prat
tomma ord
vältalighetsblomster
Se även
floskel

Alla synonymer går att klicka på.