menu dblex
karikerad
adjektiv
drastisk
chargerad

Alla synonymer går att klicka på.