menu dblex
chargerad
adjektiv
överdriven
sökt
överspelad
pressad
förenklad
karikerad
okonstnärligt förenklad
billigt effektsökande
chargerad
verb
Se även
chargera

Alla synonymer går att klicka på.