menu dblex
jordagods
substantiv
fastighet
lantegendom

Alla synonymer går att klicka på.