menu dblex
fastighet
substantiv
egendom
hemman
lantegendom
gård
tomt
domän
gods
lägenhet
fast egendom
hus
äga
byggnad
hyreshus
jordagods

Alla synonymer går att klicka på.