menu dblex
inblanda
verb
blanda in
inmänga
involvera
hälla i
tillsätta
inströ
inveckla
dra in
engagera
implicera
I uttryck
inblanda sig i

Alla synonymer går att klicka på.