menu dblex
implicera
verb
innebära
inbegripa
innefatta
omfatta
dra med sig
inblanda

Alla synonymer går att klicka på.