menu dblex
gruva
substantiv
schakt
gruvöppning
mina
bergverk
brott
fyndort
källa
guldgruva
förråd
skattkammare
gruva
verb
ängslas
gruva sig

Alla synonymer går att klicka på.