menu dblex
fyndort
substantiv
växtställe
habitat
hemvist
förekomst
förekomstställe
fyndställe
naturlig hemvist

Alla synonymer går att klicka på.