menu dblex
geometrisk sats
substantiv
teorem

Alla synonymer går att klicka på.