menu dblex
generositet
substantiv
ädelmod
givmildhet
storsinthet
flotthet
frikostighet

Alla synonymer går att klicka på.