menu dblex
flotthet
substantiv
generositet

Alla synonymer går att klicka på.