menu dblex
ge med sig
verb
ge efter
ge sig
sträcka sig
svikta
töja sig
vika
foga sig
avstå
släppa
vekna
sjunka
jämka sig
lindras

Alla synonymer går att klicka på.