menu dblex
lindras
verb
minska
sakta sig
slappna
ge med sig
Se även
lindra

Alla synonymer går att klicka på.