menu dblex
ge intryck av
verb
verka
tyckas
smaka

Alla synonymer går att klicka på.