menu dblex
gas
substantiv
ånga
rök
dunst
luft
lukt
os
odör
atmosfär
brännmedel
inandningsmedel
jäsningsprodukter
luftbubblor
Se även
gaser
gas
substantiv
flor
slöja
binda
förband
kompress
vävnad

Alla synonymer går att klicka på.