menu dblex
framtidsutsikter
substantiv
prognos
perspektiv
Se även
framtidsutsikt

Alla synonymer går att klicka på.