menu dblex
framtidsutsikt
substantiv
perspektiv
Se även
framtidsutsikter

Alla synonymer går att klicka på.